Spring til indhold

”Videndeling og globale netværk speeder innovationen op”

Det går godt for bio- og life science-industrien. Forklaringen ligger bl.a. i et globalt fokus på sundhed og bæredygtighed, mener Lise Skaarup Mortensen, CFO hos Chr. Hansen. Skal succesen fortsætte, kræver det videndeling og et digitalt kompetenceløft i branchen, mener hun.

Budding

Tekst af: Jannie Iwankow Søgaard
Fotograf: Sofie Hvidtved

Mens coronapandemien har trampet ubarmhjertigt hen over en betragtelig del af dansk erhvervsliv og hensat mange brancher i økonomisk krise, findes der også nogle, som er gået både tørskoede og mere til gennem krisen. Det gælder bl.a. den danske bio- og life science-industri, der samlet set har klaret sig rigtig flot og modsat mange andre brancher ikke bløder røde tal på bundlinjen.

En af de virksomheder, der har præsteret gode resultater på trods af en verdensomspændende krise, er det globale biovidenskabsselskab Chr. Hansen, der udvikler naturlige løsninger til fødevarer, drikkevarer, kosttilskud og den farmaceutiske industri samt landbrugssektoren. Virksomhedens CFO Lise Skaarup Mortensen er ikke i tvivl om, hvor man skal finde en del af svaret på, at netop bio- og life science-industrien har haft succes også gennem coronakrisen.

”Vi er en branche, som er mindre konjunkturfølsom. Vi laver jo ingredienser til fødevare- og sundhedsindustrien. Og i tider som disse har vi stadig brug for fødevarer og i den grad også for at passe på vores helbred,” siger hun.

Sundhed og bæredygtighed på den globale agenda

Ser man det i et større tidsperspektiv, mener Lise Skaarup Mortensen, at bio- og life science-branchens succes i disse år skyldes en globalt stigende interesse for bl.a. sundhed, bæredygtighed og gode fødevarer. For Chr. Hansen specifikt gælder det, at virksomheden særligt mærker stor efterspørgsel på ernæring uden kemiske tilsætningsstoffer. Noget, som taler ind i det, der er en af virksomhedens kerneprodukter.

”Det kan godt være, at vi er en virksomhed, hvis eksistens er en udløber af, at vi i mange år har kunnet fremstille sunde bakterier, der kan udvikle god ost og yoghurt. Men vi er kommet langt videre, siden virksomheden blev grundlagt for snart 150 år siden. Den her teknologi med naturlige bakterier kan bruges bredt inden for hele fødevareområdet i dag – bl.a. til at beskytte afgrøder i stedet for pesticider og til at mindske brugen af antibiotika til dyrene i staldene ved i stedet at bruge naturlige bakterier,” fortæller hun.

De sidste år har Chr. Hansen særligt haft succes med naturlige bakterier, som kan give en række fødevarer en lang levetid på en naturlig måde, fortæller Lise Skaarup Mortensen. Det betyder, at disse fremover i mange tilfælde vil kunne bruges i stedet for kunstige tilsætningsstoffer, således at man på naturlig vis kan give fødevarer som yoghurt en længere holdbarhed. Det aspekt falder også i tråd med den globale agenda, hvor der er fokus på madspild og på at mindske brugen af jordens ressourcer, siger hun:

”Statistikker siger, at cirka en tredjedel af den samlede mængde mad på globalt plan går til spilde. Kan du bruge naturens egne gode bakterier i stedet for tilsætningsstoffer og kemi, så er det helt fantastisk set i et globalt perspektiv. Det er noget af det, der især fascinerer mig i branchen: At man kan gøre noget godt for verden og samtidig drive en sund forretning. Det er en stor del af DNA’et hos os, og jeg tror på, at det er den vej, vi skal gå for at bidrage til en god økonomi herhjemme,” fortæller Lise Skaarup Mortensen.

Vidensdeling og netværk er vejen frem

Udover at medtænke bæredygtighed i forhold til jordens ressourcer satser Chr. Hansen også på, at man fremover i andre brancher vil få øjnene op for, hvad naturlige bakterier kan. Bl.a. i medicinalbranchen, hvor man allerede har teamet op med en spiller på markedet i et såkaldt joint venture.

”Vi er gået sammen med den schweiziske medicinalvirksomhed Lonza om at prøve at udvikle og producere egentlige lægemidler på basis af levende mikroorganismer – ’bugs as drugs’, som er den mere jordnære betegnelse for live therapeutic products. Det, vi bringer med til bordet, er vores store viden om bakterier, og vi gør det selvfølgelig, fordi vi tror på, at der er et marked for det her i fremtiden,” siger hun.

Samarbejdet med Lonza fik navnet Bacthera og blev indledt i 2019 som resultat af en langsigtet plan, der blev sat i søen allerede i 2013. Som et led i Chr. Hansens forretningsstrategi om at udvikle og udnytte virksomhedens mikrobielle platform inden for Health & Nutrition-divisionen, etablerede de det humane mikrobiom som et strategisk fokusområde. Forskningen pegede nemlig i retning af, at der lå spændende kommercielle muligheder i krydsfeltet mellem sundhed og sygdom, og at levende, gode bakterier kunne spille en vigtig rolle i udviklingen af fremtidens lægemidler mod en række sygdomme.

”Da vi i 2019 gik sammen med Lonza om at etablere Bacthera, var det, fordi vi vurderede, at vi på denne måde kunne løfte vores strategiske satsning inden for disse særlige bakterier mest muligt mod et marked, der forventes at udgøre mere end én mia. euro i 2031 for kommerciel produktion af godkendte produkter og kliniske forsøg tilsammen,” siger Lise Skaarup Mortensen.

Netop samarbejder som ovenstående ser Lise Skaarup Mortensen som en af nøglerne til fortsat succes i bio- og life science-branchen. I hendes optik er det altafgørende for udviklingen, at der er fokus på at bygge frugtbare netværk op, hvor man stiller egne kompetencer til rådighed og videndeler med andre oplagte partnere.

”Det er altafgørende, når vi skal ud over rampen, at vi hver især bidrager med vores specialer i konstruktive netværk. Kun på den måde får vi for alvor speeded innovationen op,” siger hun og påpeger, at hun på særligt et felt ser behovet for et kompetenceløft internt i branchen.

”Nu kommer jeg jo selv fra en verden, hvor jeg har oplevet mange organisationers digitale transformation (L.S.M kommer fra en stilling som CFO i Microsoft Tyskland red.). Og her er jeg sikker på, at der er noget for vores branche at hente. Vi har slet ikke digital forestillingsevne til at se, hvor det kan bringe os hen. Det er også noget af det, jeg personligt gerne vil bidrage med her hos os – fremdrift, hvad angår digitaliseringen,” siger hun og uddyber:

”Over den seneste periode har vi som virksomhed søsat en række løsninger, der er digitalt baserede, og som styrker den dialog, vi har med kunder omkring produkter og løsninger. Den interaktion, vi har med kunder på digitale platforme, er noget, vi kan videreføre og bygge på.”

Lovgivning spænder ben

Trods optimisme mener Lise Skaarup Mortensen, at der er udefrakommende barrierer, der står i vejen for den fremdrift og innovation i bio- og life science-branchen, som, hun ellers mener, kan være med til at skabe økonomisk vækst i Danmark. En af disse er, at lovgivningen ikke er fulgt med udviklingen.

”Vi er en global virksomhed, og det er især EU ikke gearet til. Det kan tage fem til syv år at få godkendt et produkt, vel at mærke et produkt som er helt naturligt og uden kemi. Med det tempo bremser man innovation og udvikling af bæredygtige løsninger. Man er nødt til at gøre det meget mindre komplekst, hvis vi ikke skal blive overhalet indenom af andre lande,” siger hun og trækker en parallel til coronakrisen.

”Der har været en agilitet og hurtighed i omstillingen under coronakrisen, som har været forbilledlig – i sundhedssystemet, men også i vores branche, hvor vi f.eks. har skullet finde ud af, hvordan vi får vores varer ud til de fjerneste egne på kloden, når flyene ikke flyver.  Det er jo ikke bare at skifte til vand- og landtransport, da vores produkter er levende og skal opbevares under meget kolde temperaturer. Allerede i januar 2020 begyndte vi at forudse globale transportudfordringer, og vi søgte aktivt at afdække alternative muligheder. Her spillede vores gode forhold til strategiske fragtleverandører en afgørende rolle, og vores medarbejdere har gjort en kæmpe indsats og udvist et forbilledligt engagement og positiv indstilling til at få tingene til at fungere under meget vanskelige forhold,” siger Lise Skaarup Mortensen.

Positive sidegevinster

Nød lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde, og skønt meget har været og stadig er vanskeligt grundet coronaens globale hærgen, har der også været positive sidegevinster, fortæller Lise Skaarup Mortensen. F.eks. har det hos Chr. Hansen tidligere været et problem, når der blev afholdt store informationsmøder for medarbejdere, at ansatte uden for Danmark ikke har haft mulighed for at møde topledelsen direkte og høre præsentationer direkte, men i stedet har fået det gengivet fra deres egen lokale leder. Dét har coronakrisen ændret på. Nu bliver f.eks. offentliggørelsen af kvartalsregnskaber i stedet livestreamet til hele verden på én gang, og alle har mulighed for at stille skriftlige spørgsmål i chatfunktionen.

”På trods af at der kan være sproglige problemer, idet alt foregår på engelsk, har vi fået meget positiv feedback på, at man rent faktisk har fået større synlighed på topledelsen, og at alle medarbejdere, ligegyldigt hvor fjernt de rent fysisk befinder sig fra hovedkontoret, nu har mulighed for at interagere direkte – og at alle medarbejdere worldwide nu får samme information samtidig,” siger Lise Skaarup Mortensen.

Lisse Skaarup faktaboks

Få mere inspiration til at se nye muligheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få tilsendt flere spændende artikler og interviews med erhvervsfolk, forskere, MBD-studerende og virksomheder, der arbejder med forretningsudvikling. Måske du selv bliver inspireret til at arbejde videre med din og din virksomheds udvikling

Tilmeld dig her