Spring til indhold

Specialisering til Finanssektoren

Vi tilbyder en specialisering inden for Governance, Risk Management og Compliance til dig, der arbejder i den finansielle sektor. Forløbet kan stå alene eller udbygges med andre fag fra Master of Business Development.

Specialisering til finanssektoren:

MBD’s specialisering er skræddersyet til dig, der arbejder i den finansielle sektor og vil holde dig opdateret med den nyeste viden fra CBS og de finansielle institutioner. Du får mulighed for at fordybe dig i den nyeste forskning og teori inden for fagområderne: Governance, Risk Management og Compliance. Det giver dig et stærkt fundament for din karriere i en sektor præget af digitalisering, internationalisering og øgede krav til regulering. Du bliver igennem specialiseringen klædt på til at navigere i de strategiske skift, der sker i den finansielle sektor i dag, så  du kan være på forkant med at udvikle din virksomheds forretning.

Opbygning
Specialiseringen består af tre fag, som enten kan tages samlet eller enkeltvis, og du kan udbygge med andre fag fra MBD – det er helt op til dig og dine behov. Specialiseringen indgår desuden som en del af valgfagene på MBD-uddannelsen og udgør 6 ECTS-point for hvert fag og samlet 18 ECTS-point.
Læs mere om fagene her: