Spring til indhold

Sådan bliver fremtidens arbejdsplads

Arbejdsmarkedet er under konstant forandring, og det bliver det efter alt at dømme ved med at være. En ny generation står nemlig på spring til at træde ind på arbejdsmarkedet, og de stiller andre – og måske flere – krav til deres arbejdsplads. Men det er der muligheder i for virksomhederne: De kan få mere dedikerede ansatte.

papir, tastatur, blyanter

Tekst af David Pepe Birch
Fotograf: Theis Bothmann

 

Det er næppe en nyhed for nogen, at internettet og fremkomsten af nye teknologier allerede har og stadig ændrer hele verden – og især den måde, vi mennesker arbejder på. For mange har begrebet at gå på arbejde fuldstændig ændret mening. Nogle går måske slet ikke hen på en arbejdsplads længere, og mange andre går hen på en arbejdsplads, hvor der er meget mere fokus på det enkelte individ end tidligere.

Mere end nogensinde servicerer og indretter virksomheder sig efter de ansatte og deres behov. Det kommer de nok til at gøre endnu mere i fremtiden – og det er en god ting. For det er sådan, man imødekommer og tager imod den nye generation, der står på nippet til at skulle ud på arbejdsmarkedet. Det fortæller Anders Raastrup Kristensen, der er ekstern lektor på CBS og forfatter til bogen”Det grænseløse arbejdsliv: Hvad hvis de ikke kan?”:

”Det, der kendertegner den nye generation, er, at de har været vant til, at tingene tager udgangspunkt i dem som individer. Og der kan det komme ud på ét, om det er MUSeller skolehjemsamtaler. De nye generationer kræver meget – og meget tæt ledelse, og det skal man ikke se ned på. Det handler om, at
de har brug for at diskutere retningen og få reduceret kompleksiteten. Det vigtigste for arbejdsgiverne er at forstå, at de ansatte – eller de freelancere, de vælger at arbejde med – ikke er one-size-fits-all. Hvis arbejds giverne forstår at udnytte det, kan de få mere dedikerede ansatte,” siger Anders Raastrup

Kristensen og uddyber, at det dog ikke er uden udfordringer: ”De nye generationer er hele tiden på vej et nyt sted hen. De skal opfylde næste mål af
deres projekt. Så når man spørger dem, hvad de vil have, så er svaret ’udfordrende opgaver’. Og når man spørger dem, hvad der belaster dem, så er svaret det samme. Og det skal fremtidens arbejdsplader forstå at håndtere.”

Diversitet, kultur og inklusion er nøgleord for fremtidens arbejdsplads

Men hvordan lærer fremtidens arbejdspladser at håndtere, at de unge vil have belastende opgaver – uden at det belaster dem? Og hvordan formår en virksomhed at være konkurrence -dygtig i fremtidens marked og rekruttere de unge, dygtige talenter? Ifølge Camilla Hillerup, der er HR-direktør i Microsoft Denmark, skal fremtidens virksomheder tænke i diversitet, kultur og inklusion:

”Vi skal sikre, at vi kollektivt har større hjerner. Altså, at den samlede hjernekraft i en virksomhed er så bred og mangeartet som muligt. Et eksempel er vigtigheden af kvinder på en arbejdsplads – særligt en teknologivirksomhed som vores. Hvis man ikke har kvinder med, så misser man halvdelen af verdens tanker,” forklarer Camilla Hillerup og uddyber, at diversiteten ikke kan stå alene, når man indrette fremtidens arbejdsplads. Man skal også sørge
for at forstå kulturen hos de forskellige mennesker, man sætter sammen:

”Man skal kunne forstå, at de ansatte har forskellige behov og kommer fra forskellige kulturer. Her skal fremtidens – og nutidens – virksomheder stille de rigtige redskaber til rådighed for de mange forskellige ansatte. Lokalt skal de forstå, at hvis man har børn, bliver man nødt til at gå tidligt – til gengæld kan man måske arbejde om aftenen. Og internationalt skal virksomhederne forstå, at hvis man f.eks. holder møde med kinesere, så kommer de med en anden kultur end skandinaverne. De har ofte en anden høflighedskultur, der godt kan resultere i, at de slet ikke siger noget til et møde, med mindre de bliver spurgt. Derfor er diversitet ikke nok – der skal også inklusion til.”

Fokus på de individuelle privilegier

Anders Raastrup Kristensen er enig i, at nøglen til succes for fremtidens virksomheder er at tage udgangspunkt i de ansattes forskellige og individuelle behov.
”Helt overordnet skifter man fra rettighedstænkning til privilegietænkning. Man går væk fra rettigheder, som f.eks. de rettigheder

man automatisk har i en overenskomst, og mere i retning af individuelle privileger, som den enkelte medarbejder har oparbejdet. F.eks. kan man forestille sig, at en virksomhed godt kan se, at en medarbejder kommer til at yde bedst, hvis vedkommende arbejder fra sin have 80 procent af tiden, mens en anden ikke får de samme privilegier. Hvis en medarbejder leverer godt, kan det være, at man fra arbejdspladsens side er mere tilbøjelig til at give vedkommende mere frihed. Rettigheder kan så at sige optjenes. Den negative konsekvens kan være, at man opdeler sine medarbejdere i vinderhold og taberhold, men på den anden side, så giver det også mulighed for ret frie tøjler, hvis man ellers leverer godt,” forklarer han.

Anders Raastrup Kristensen forudser også, at de unges større fokus på dem selv som individer vil betyde, at vi vil se langt flere freelancere i fremtiden.

”Fremtidens arbejdsliv vil være præget af kludetæppe-arbejde, hvor flere og flere vil være freelancere og selv stykke deres arbejdsliv sammen. Der er faren så, at man kan sælge sig selv for billigt bare for at få noget at lave – få foden indenfor. Man kommer ikke til at tale om én faglighed længere, hvor vi tager en uddannelse, og så arbejder snævert inden for den resten af livet. I dag og i fremtiden vil det i langt højere grad være den enkeltes projekt, der skal definere arbejdslivet. Hvad er det, du vil? Og der handler det også om, hvad man laver i sin fritid, hvilket frivilligt arbejde man har, og hvilke rejser man tager
på. Arbejdslivet og fritiden smelter sammen, og vinderne her bliver dem, der er gode til at formulere deres projekt og tænke fremtiden ind i alt, de foretager sig.”

Det med freelancere er Camilla Hillerup ikke helt enig i:

”Det handler om læring. De unge ser deres arbejdsliv som en forlængelse af deres fritid. Og her skal fremtidens virksomheder forstå, at man kan knytte medarbejdere tæt til sig gennem mange år, hvis man udvikler dem og lader virksomheden udvikle sig med dem. Her er en fast tilknytning afgørende.”

menneske med kuffert

Tre unges forventninger til deres fremtidige arbejdsplads

Asbjørn Dencker Mangs Sørensen Læser BSc in International Business and Politics, CBS

Hvad er dine forventninger til en kommende arbejdsplads?

”Jeg tror, der er sket et diskursskifte i forhold til arbejdets betydning for unge. Jeg tror, vi generelt har højere forventninger til arbejdspladsen. Det skal være mere end bare et arbejde. Det skal være et sted, man har lyst til at være og glæder sig til at komme hen. Der skal være god stemning, socialt samvær, fleksibilitet og spændende projekter, hvor man føler, man gør en reel forskel. Det er i hvert fald sådan, jeg har det. En sund økonomi og
lav arbejdsløshed har gjort os forkælede på det område. For mit vedkommende drømmer jeg om at skabe noget selv. Jeg nyder at være min egen chef og have den ultimative form for fleksibilitet. Selvom man så ofte ender med at arbejde meget mere, så er det en anden form
for arbejde.”

Hvordan skal arbejdspladsen tage bedst imod dig?

”Give ansvar fra start og sørge for, at man kommer på projekter, der passer til ens interesser og styrkeområder.”

Morten Vester Haldrup
Læser en kandidat i Retorik,
Københavns Universitet

Hvordan skal arbejdspladsen tage imod dig?

”Det er vigtigt for mig at blive taget godt imod både fagligt og socialt på arbejdspladsen. Det faglige er vigtigt, fordi jeg selvfølgelig gerne vil lære de forskellige arbejdsmetoder hurtigt. Det sociale er dog næsten lige så vigtigt – hvis ikke vigtigere – fordi det betyder meget for mig at føle mig tilpas i de nye omgivelser. Så har jeg lettere ved at stille ’dumme’ spørgsmål og yde en ekstra indsats.”

Hvorfor skal arbejdspladsen indfri dine forventninger?

”Fordi jeg bedre kan udføre de opgaver, jeg er blevet ansat til at løse, hvis jeg føler mig godt tilpas. Som ansat bruger man meget af sin tid på sin arbejdsplads, og hvis det hver dag er lidt en kamp at komme på arbejde, eller man føler sig drænet for energi, så kan man hurtigt begynde at se sig om efter noget andet. Her kan mange af de ovennævnte ting være med til, at man møder motiveret ind om morgenen – også selvom man har en lang dag foran sig eller lige må arbejde lidt længere en gang imellem.”

Mie Hedgaard
Læser Digital Design og Interaktive
Teknologier, ITU

Hvad er din forventninger til din kommende arbejdsplads?

”Jeg er jo en kreativ én, så der skal være plads til at tænke kreativt, og der har man mange pladser, snarere end én fast plads. Det er svært at tænke kreativt foran en stationær computer. Så der skal være plads. Man skal kunne sidde forskellige steder. Se ud ad et vindue.

Hvad skal virksomheden vide om dig?

”De skal vide, at når man laver noget kreativt, så har man allerede erfaring – man er ikke ny. Man er ny i virksomheden, men ikke ny i faget. De skal være klar over, at vi har erfaring.”

Få mere inspiration til at se nye muligheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få tilsendt flere spændende artikler og interviews med erhvervsfolk, forskere, MBD-studerende og virksomheder, der arbejder med forretningsudvikling. Måske du selv bliver inspireret til at arbejde videre med din og din virksomheds udvikling

Tilmeld dig her