Spring til indhold

Kompetencer med MBD

Master of Business Development har til formål at kvalificere og udvikle dig som studerende til at opnå større viden samt give dig færdigheder og kompetencer inden for forretningsudvikling. Dette gør vi gennem følgende mål:

Du opnår viden om

  • Den nyeste forskning inden for ledelse af forretningsudvikling og øvrige relevante erhvervsøkonomiske discipliner.
  • De bedste redskaber til at kunne reflektere kritisk over din egen praksis baseret på et videnskabeligt grundlag.

Du udvikler færdigheder, der hjælper dig til at

  • Identificere og analysere centrale tværgående problemstillinger i din virksomhed
  • Vælge mellem relevante analytiske perspektiver, metoder og modeller til at løse de komplekse problemstillinger, der på din arbejdsplads knytter sig til forretningsudvikling.
  • Analysere relevante problemstillinger inden for egen fagspecialisering og designe nye fagspecifikke løsninger integreret med en organisatorisk og ledelsesmæssig forståelse.
  • Formidle forskningsbaseret og praksisorienteret viden i relation til forretningsudvikling og diskutere relevante problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Du får kompetencer, der gør det muligt for dig at

  • Integrere din fagspecifikke viden og færdigheder på tværs af virksomhedens funktioner og aktører med henblik på at udtænke og designe nye løsningsmodeller for din egen opgaveløsning i dit eget ansvarsområde.
  • Fortsætte din egen faglige læring og udvikling.
  • Navigere i en kompleks og uforudsigelig organisatorisk kontekst