Spring til indhold
bygning

Om uddannelsen

På MBD kan du vælge fag og tempo, præcis som det passer dig. Du kan begynde med et enkelt fag, hvis du har brug for solid viden og nye perspektiver her og nu, eller du kan vælge at tage den fulde master – det er helt op til dig.

Uddannelsens opbygning

MBD består af en række grundfag, kernefag, valgfag og et masterprojekt. Den fulde master sammensættes af de enkelte fag svarende til samlet 60 ECTS-point og kan gennemføres over 2-6 år.

For at få en fuld master skal du tage 2 grundfag, 4 kernefag og 3-6 valgfag. Rækkefølgen på fagene er helt op til dig og kan tages, så det passer bedst til dine behov. Fagene leder alle op til, at du til sidst skal skrive dit masterprojekt, som er afslutningen på uddannelsen.

Hvert fag består således af en mængde ECTS-point, som kan variere alt efter, hvilket fag der er tale om. Du kan orientere dig om, hvor mange point hvert fag tæller for i fagoversigten nedenfor:

CBS MBD Opbygning

LÆS OM DE 4 FORSKELLIGE TYPER AF FAG

GRUNDFAG (10 ECTS)

Grundfagene i forretnings- og organisationsudvikling udvikler dine evner til at skabe nye forbindelser i din virksomhed – både internt og i forhold til virksomhedens kunder og omverden. Fagene styrker din evne til at udvikle og forandre organisationens processer, forretningsmodeller, produkter og markedspositioner.

KERNEFAG (20 ECTS)

Kernefagene giver dig viden, færdigheder og kompetencer inden for centrale erhvervsøkonomiske discipliner og emner, som definerer og påvirker forretningsudvikling.

VALGFAG (18 ECTS)

Uddannelsens valgfag giver dig mulighed for yderligere at tilpasse uddannelsen til dit konkrete kompetencebehov. Valgfagene udvikles løbende i takt med deltagernes og erhvervslivets behov og afspejler de aktuelle forskningsindsatser på tværs af CBS.

MASTERPROJEKTET (12 ECTS)

Masterprojektet afslutter den samlede uddannelse. Du kan afslutte din master, når alle uddannelsens øvrige fag er bestået. Masterprojektet træner dine evner til at beskrive, analysere, bearbejde og afrapportere en eller flere komplekse problemstillinger på et højt fagligt niveau. Når du har bestået masterprojektet, opnår du en mastergrad i forretningsudvikling.

Nysgerrig på enkelte fag?

Vi har samlet alle fag på tværs af semestre og fagtyper, så du kan få et overblik over, hvilke fag du kan vælge mellem på MBD. Læs meget mere om, hvad hvert fag indeholder, og hvordan det kan styrke dig og din virksomhed på sigt. Det er også her, at du tilmelder dig de forskellige fag eller hele uddannelsen.

Se alle fag