Spring til indhold

Innovation kræver kollaboration

Novozymes har ansat en filosof, der skal udfordre virksomhedens etablerede forretningsverden. Det gør han ud fra én kontroversiel tanke: Det er ikke længere muligt at bedrive ’business as usual’, hvis en virksomhed skal være relevant – ikke bare om 50 år, men allerede om fem år. Fremtidens problemer, opgaver og krav kan kun adresseres, forstås og løses, hvis vi redefinerer måden, vi forsker på, og er åbne over for modstand. Det handler om kollaboration. Filosoffen har været en af de ledende kræfter bag Novozymes’ digitale platform HelloScience, der skal forbinde mennesker og skabe kollaborative innovationer med omverdenen.

innovativ sofa

Tekst af Sine Gerstenberg
Fotograf: Cecilie Bach

 

Alfred Birkegaard Hansted, der er Collaborative Innovation Specialist i Novozymes, har aldrig passet ind i gængse formater, når det handler om den måde, som viden udveksles og formidles på:

“Det opdagede jeg allerede, mens jeg læste filosofi på universitetet,” fortæller Alfred Birkegaard Hansted, der i dag har en ph.d. i Philosophy of Science and Technology fra Roskilde Universitet.

“Min interesse for begrebet kollaboration begyndte allerede i 2006. Dengang læste jeg filosofi på Københavns Universitet og blev pinligt bevidst om at måden, vi studerede på, stred imod filosofiens væsen. De fleste arbejdede isoleret eller i små siloer. Filosofi er i sin natur en måde at gå til verden på, der går på tværs af alle discipliner. Men i takt med at alle vores fag og jobs er blevet stadig mere specialiserede, så er filosofien som teori og praksis også blevet det.”

Filosoffen overdøver ekkokammeret

Den unge studerende var ikke bare en tænker. Allerede året efter i 2007 startede han egen virksomhed baseret på en erkendelse af, at den måde, vi deler viden på i dag, er håbløst forældet. Ifølge Alfred Birkegaard Hansted er uddannelsessystemet i dets nuværende form designet til at uddanne de studerende til jobs, der ikke længere eksisterer. Og hele idéen om at overføre viden fra en person til en anden er måske nok tilstrækkelig i en stabil verden, men
i dag forandrer verden sig med en større hast, end vores evne til at overføre viden gør det. Derfor er hverken undervisere eller lærebøger tilstrækkeligt opdaterede.

“Jeg startede en virksomhed, der fokuserede på kollaboration. Kollaboration adskiller sig fra begrebet samarbejde, fordi det er en term, der er hentet fra krigsterminologien. Den dækker over idéen om, at vi ikke kun skal arbejde med ligesindede, men med dem vi har en fordom overfor eller nærmest ser som et fjendebillede.  Vi skal lytte til dem, der udfordrer vores holdninger, ikke dem der bekræfter dem,” forklarer han og uddyber:

“Jeg kunne tidligt se, at jeg ikke selv ville trives med at arbejde i et lukket akademisk selskab. For mig viser viden sin reelle værdi, når den kan omsættes til initiativ.” Virksomheden Kollaboration APS skulle facilitere samarbejder og videneksperimenter på tværs af faglige discipliner og forretningsområder. Efter kun seks måneder bestod virksomheden af en designer, en filosof, en jurastuderende, en klimaekspert og en forfatterspire.

Tidens buzzword var CSR, men den lille gruppe nytænkere opfandt en opdateret pendant, nemlig begrebet CSI, Collaborativ Social Innovation. Begrebet illustrerer, at hvis en virksomhed vil skabe reel forandring, er det ikke nok at tage corporate ansvarlighed. Ledelse og ansatte er nødt til at interagere med verden uden for deres eget ekkokammer af ligesindede medarbejdere. Den tanke dannede også grundlaget for den ph.d.-afhandling, Alfred Birkegaard Hansted siden skrev i samarbejde med Novozymes; En stor international virksomhed, der kunne se, at den utilpassede akademiker var præcis den rebel, der kunne ruske op i deres traditionelle måde at gå til innovation på.

De modige medspillere

“Ligesom det gælder for uddannelsessystemer, så er mange af de store, succesfulde virksomheder baseret på gamle forretningsmodeller, som ikke er agile nok i den ustabile verden, vi lever i i dag,” forklarer Alfred Birkegaard Hansted.

Allerede i 2006 åbnede LEGO op for innovationsprojekter, hvor virksomhedens fans blev inviteret til at lege med i den kreative del af produktudviklingen, forklarer han.

“Konceptet, hvor du bruger entusiaster til at skabe innovation, er en fin model, men det er naivt at tro, at den kan overføres til alle andre typer produktudvikling. Når det f.eks. kommer til pharmaindustrien, er slutforbrugeren en patient; ikke en fan, og produkterne er beskyttet
af patenter,” siger Alfred Birkegaard Hansted, der i stedet rettede blikket mod Silicon Valley i Californien, hvor teknologinørder allerede i 1970’erne (med Steve Jobs i spidsen) byggede deres egne computere. I nyere tid har området været hjemsted for såkaldte “Bio-hackers”, der laver DIY (Do It Yourself) laboratorieudstyr, der kan konkurrere på nøjagtighed med traditionelt laboratorieudstyr, men som er udviklet til en brøkdel af prisen.

“Eksemplerne viser, at den lukkede tilgang til viden og idéskabelse ikke er kompatibel med en verden, hvor internettet har skabt en ny videndynamik. Vi skal ikke kun lære af vores kunder og samarbejdspartnere, men også af andre faggrupper og endda konkurrenter. Det er det, kollaboration handler om. At alle de implicerede deler ud af deres egen viden for at få adgang til de større perspektiver, kritik, vidensressourcer og erfaringer,” siger Alfred Birkegaard Hansted.

Novozymes er sammen med blandt andre Grundfos gået ind på præmissen om, at det, der gjorde dem til en succes i går, ikke garanterer dem relevans i morgen, mener han.

“Virksomheder som Novozymes bliver for sårbare, hvis de fastholder, at de i fremtiden kan leve af det, der er deres primære indtægts-kilde i dag. I Novozymes var det opfindelsen af enzymerne til vaskepulver, der skabte fundamentet for virksomheden, men i dag opstår der konstant nye og uafdækkede behov, som opfindelser fra 1950’erne ikke kan dække,” siger Alfred Birkegaard Hansted.

design inde i bygning

“Vi skal ikke kun lære af vores kunder og samarbejdspartnere, men også af andre faggrupper og endda konkurrenter. Det er det, kollaboration handler om.”

Alfred Birkegaard Hansted,
Collaborative Innovation Specialist i Novozymes

Fra JOMO til FOMO

Idéen om, at virksomheder skal have et åbent forum for innovation, kan stadig virke radikal. Særligt i en tid, hvor fake news og Facebook-skandaler har skabt en langt større mistro til åbne platforme, end tilfældet var for bare ti år siden.

“Mit arbejde i dag går i høj grad ud på at skabe et stærkt forbundet forum for udveksling af idéer i Novozymes gennem nye sikre platforme, som giver motivation til udveksling af dyb viden,” forklarer filosoffen:

“Vi skal til at lave konkrete eksperimenter på tværs af virksomheder, faggrupper og sociale behov. Vi skal skabe platforme, hvor vi tør dele ud af vores nye indsigter, modtage kritisk feed -back og skabe nye løsninger, som iværksætter en konkret og målbar forandring.”

Vidensvirksomheder som Novozymes er blevet parate til det nuværende paradigme -skift, fordi lederne har erkendt, at der ikke er en anden vej. Der er sket et stort skift fra “lab rats”, der nørdede isoleret og foretrak at være uden indblanding fra omverdenen, til at selv samme forskere har fået en reel frygt for at gå glip af nye indsigter. Der er sket et skift fra JOMO (The Joy Of Missing Out) til FOMO (The Fear Of Missing Out) blandt de ansatte videnmedarbejdere, mener Alfred Birkegaard Hansted:

“Forskere er jo i udgangspunktet ekstremt interesserede og nysgerrige mennesker, der gerne vil finde løsninger på opståede problemer. Det er den faglige begejstring, vi skal vække igen. Den er langt vigtigere, end frygten for hvad fremtiden vil bringe. Men frygten for at blive forladt på perronen er en god katalysator for at sætte de nye processer i gang,” forklarer han.

Af samme grund har den ihærdige filosof været en af de ledende drivkræfter bag en platform til kollaborativ front-end-innovationscouting og projektudvikling på tværs af virksomheder og landegrænser under navnet HelloScience. På platformen kan hele om -verdenen byde ind med forslag til, hvordan man løser en række konkrete udfordringer i verden. Ambitionen er at skabe radikale innovationer, som kan være svære at få øje på, når man går i det samme miljø hele tiden.

“Der er et kæmpe uudnyttet potentiale for gensidig udvikling, læring og sparring mellem lokale aktører og internationale virksomheder, hvis de får en fælles platform at udveksle deres viden, erfaringer og lavpraktiske udfordringer på,” forklarer han og uddyber:

“Hvis du er i laboratoriet hver dag, har diffuse deadlines eller abstrakte mål og kun kan sparre med de samme kolleger, du også talte med i sidste uge, bliver det hurtigt bare et job, der skal passes. Det dræber nysgerrigheden og samfundsrelevansen, hvis der ikke tilføres ny energi udefra.”

Det er netop den energioverførsel, som Alfred Birkegaard Hansted gerne vil stå i spidsen for.

Få mere inspiration til at se nye muligheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få tilsendt flere spændende artikler og interviews med erhvervsfolk, forskere, MBD-studerende og virksomheder, der arbejder med forretningsudvikling. Måske du selv bliver inspireret til at arbejde videre med din og din virksomheds udvikling

Tilmeld dig her