Tilmeld dig nu

Det giver en MBD dig

En fleksibel masteruddannelse for dig, der har ansvar for at løfte din virksomheds forretning

Mulighed for at komme hurtigt i gang – start med ét fag, og du er på vej mod en fuld masteruddannelse

Solid viden og værktøjer inden for forretningsudvikling, som bringer dig tættere på dine arbejdsmæssige mål og ambitioner

Høj fleksibilitet, så du kan gå i dybden og balancere din tid mellem arbejde og privatliv

Vejledning undervejs, som sikrer, at du vælger de fag, der er rigtige for dig

Høj akademisk faglighed med afsæt i CBS' forskningskompetence

Er du en af virksomhedens nøglemedarbejdere? Og har du ansvar for områder af forretningen, der skal løftes og udvikles?

MBD sætter dig i stand til at se muligheder, der skaber forretning. Uddannelsen er baseret på fag, som du sammensætter efter behov. Vi giver dig løbende vejledning undervejs, så vi sammen sikrer, at din efteruddannelse er relevant for både dig, din virksomhed og resten af verden.

Fakta om uddannelsen

Pris

Et fag koster 10.000 eller 20.000 kr. og giver dig ECTS-point, så du hele tiden er på vej mod en fuld master. Derudover kommer udgifter til bøger.

UDVALGTE FAG:

Strategisk kommunikation

Du får indsigt i teorier, modeller og metoder, så du kan identificere, ana­lysere og forstå konkrete og praktiske problem­stillinger i for­bin­delse med din virksomheds strategiske kommunikation.

Forretningsudvikling

Du får redskaber og indsigter til at analysere og pege på udfordringer ved eksisterende forretningsmodeller, og til at beskrive nye.


Du får indsigt i en bred vifte af ledelsesteorier og -tilgange til at analysere og diskutere en konkret lederskabsudfordring fra egen praksis.

Lederskab

Du kan allerede tilmelde dig fag i foråret 2021.Vores forårsfag starter løbende op fra januar og frem til maj. Du kan tilmelde dig frem til tre uger før undervisningsstart. 

Master of Business Development er fleksibelt tilrettelagt, så du kan vælge fag og tempo, som det passer dig.

Den fulde masteruddannelse består af enkelte fag med sammenlagt 60 ECTS-point og kan gennemføres over 2-6 år.

Opbygning

Adgangskrav

Ansøgningsfrist og studiestart

En bestået videregående erhvervsøkonomisk uddannelse på mindst bachelorniveau eller den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD). Det er også muligt at søge optagelse med en bestået samfundsvidenskabelig eller teknisk videnskabelig videregående uddannelse, hvori der indgår væsentlige erhvervsøkonomiske fag. Andre videregående uddannelser kan også være adgangsgivende. Kontakt os for at høre nærmere. 

Sproglige færdigheder i engelsk svarende til gymnasialt B-niveau.

Mindst to års relevant erhvervserfaring inden for enten salg & marketing, økonomistyring, finansiering, ledelse, logistik og HR. 

Tilmeld dig informationsmødet her

Fleksibel efteruddannelse, der styrker din karriere. 

Vil du videre, længere og højere med dine ambitioner? Så er en HD-uddannelse fra CBS noget for dig. Uddannelsen læses samtidig med et fuldtidsarbejde, så du hele tiden veksler mellem teori og praksis. Du kan tage én HD 1. dels uddannelse og ni forskellige HD 2. dels uddannelser. Det giver dig en unik mulighed for at specialisere dig i netop dit fagområde.

”Vores uddannelse er bygget sådan op, at man kan gå ud og integrere det, man lærer, med det samme i sin virksomhed. Så man løser faktisk ikke kun opgaverne gennem cases – man kan også gøre det i realiteten.”

Thomas Ritter

Professor i markedsstrategi og forretningsudvikling på CBS 

Tilmelding til informationsmødet

Fik du ikke svar på dine spørgmål?

3815 3060

Program for informationsmødet

Kom til et vores infomationsmøder i 2021 og hør mere om Master of Business Development. Vi fortæller dig om uddannelsen og opbygningen samt hvilke fordele og redskaber, den giver dig og din virksomhed. Møderne afholdes på adressen Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg.

•  Velkommen og introduktion til uddannelsen

•  Fokus på fag og specialisering

•  Spørgsmål og svar

5. sep. kl. 08.30-09.45

6. dec. kl. 08.30-09.45

DEN 10. MARTS

3815 5702

Tilmeld dig uddannelsen

hdtildmelding@cbs.dk

Copenhagen Business School
Dalgas Have 15
2000 Frederiksberg
Telefon: 3815 3815

E-mail: mbd@cbs.dk

CBS_logoAsset 1
EFMDAsset 1
AACSBAsset 2
AkkrediteringsrådetAsset 3

T

M

KOM TIL ÅBENT HUS OM HD-UDDANNELSEN

KOM TIL INFORMATIONSMØDE OM MASTER OF BUSINESS DEVELOPMENT

Opbygning

Pris

HD 1. del
Pris pr. semester: 11.250 kr.
Pris for hele uddannelsen (4 semestre): 45.000 kr

HD 2. del
Pris pr. semester: 16.500 kr.
Pris for hele uddannelsen (4 semestre): 66.000 kr.

Priserne på enkeltfag spænder fra 4.000-16.500 kr. alt efter hvilke fag, du vælger.

HD 1. del er en erhvervsøkonomisk grunduddannelse, der teoretisk og metodisk danner grundlag for specialiseringen på HD 2. del.

HD 2. del er en specialistuddannelse, hvor du fordyber dig i et særligt fagområde. CBS udbyder ni forskellige HD 2.dels uddannelser.

Solidt erhvervsøkonomisk fundament

HD-uddannelsen giver dig et solidt erhvervsøkonomisk fundament at arbejde ud fra, så du bliver dygtigere til at træffe de rigtige beslutninger i din stilling.

Tilmeld dig Åbent hus nu

På HD-uddannelsen bruger du din virksomhed som case i undervisningen. På den måde sikrer vi, at uddannelsen hele tiden er relevant for dig, og de udfordringer, du møder i din virksomhed.

Praksisnær undervisning

Ansøgningsfrist og studiestart

Ansøgningsfristen til uddannelserne er 15. juni. Til enkeltfagene er der løbende tilmelding. 

Studiestart er i uge 35 eller 36.

Fleksible undervisningstider

Vi ved, at det er krævende for dig at tage en HD-uddannelse samtidig med et fuldtidsjob. Derfor har vi sørget for at lægge undervisningen på hverdagsaftener, i weekender og nogle linjer kan endda tages online

Adgangskrav til HD 1. del

En gymnasiel eksamen. Se specifikke adgangskrav her.

En gymnasiel eksamen. Se specifikke adgangskrav her.

Adgangskrav til HD 2. del

Programmet for Åbent Hus

Kom til Åbent Hus om HD-uddannelserne og hør mere om den/de uddannelser, der interesserer dig. Du får mulighed for at tale med tidligere studerende, studievejledere og undervisere

Velkommen

HD 1. del (lokale SPs01)

HD 2. del Graduate Diploma in Innovation Management, Engelsk (lokale SPs03)

HD 2. del Marketing Management (lokale SPs05)

HD 2. del Finansiering (lokale SPs07)

HD. 2. del International Business (lokale SPs08) 

HD 2. del Økonomstyring og procesledelse (lokale SPs10) 

HD 1. del (lokale SPs01) 

HD 2. del Regnskab & Økonomistyring (lokale SPs12)  

HD 2. del Organisation og Ledelse (lokale SPs16)    

HD 2. del Finansiel rådgivning (lokale SPs13)  

HD. 2. del Supply Chain Management (lokale SPs14)  

Pause og mulighed for at stille spørgsmål

Mulighed for at stille spørgsmål

Fik du ikke svar på alle dine spørgmål?  Så er du velkommen til at kontakte vores studievejledning

 Man., ons., fre. kl. 10-12

Hverdage kl. 9.00-12.00 & 12.30-14.30

Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg
Telefon: 38153815

E-mail: mbd@cbs.dk

CBS_logoAsset 1
EFMDAsset 1
AACSBAsset 2
AkkrediteringsrådetAsset 3

Så er du velkommen til at kontakte os

Program for Åbent Hus

17.15-18.00

17.00-17.15

18.00-18.30

18.30-19.15

19.15-19.30

T

M

V

1

E

R

D

N

6

3

2

4

E

5

7

KOM TIL INFORMATIONSMØDE OM MASTER OF BUSINESS DEVELOPMENT

cbs_sublogo_master_of_business_development_horizontal_white_rgb 2 [Converted]

Programmet for informationsmødet d. 31. maj

Kom til vores første infomationsmøde og hør mere om Master of Business Development. Vi fortæller dig om uddannelsen og opbygningen samt hvilke fordele og redskaber, den giver dig og din virksomhed.

Velkommen og introduktion til uddannelsen

Fokus på fag og specialisering

17.15-18.00

18.00-18.15

Spørgsmål og svar

17.00-17.15

3815 3060

25. okt. kl. 17.00-18.15

CBS, Dalgas Have 15

Onsdag den 10. marts

Kl. 17-18.30