Spring til indhold

Strategisk praksis og implementering

Kernefag

I faget strategisk praksis og implementering lærer du at tænke strategisk i en organisatorisk kontekst og implementere og eksekvere strategi i praksis.

Fagets formål og indhold

Strategi er nøglen til at sikre organisationers overlevelse og succes. Den er med til at forme og skabe konkurrencefordele for organisationer. Men strategi er også et ord, der ofte bruges uden tilstrækkelig præcision i hele organisationen. Og derfor lykkes det heller ikke altid at få gennemført og eksekveret strategiske planer.

Dette fag har til formål at styrke deltagernes kompetencer i at arbejde med strategisk praksis ud fra et solidt teoretisk fundament. Faget har til formål at bygge bro mellem strategi som et planlægnings- og analyseværktøj og bringe det sammen med den daglige strategiske praksis. Dette gøres ved at kigge på strategi som en særlig måde at tænke om og forstå organisationer på – og ikke blot som et sæt af værktøjer og metoder forbeholdt perioder med strategiskplanlægning, der ofte ikke er særlig godt forbundet med hverdagen i organisationer.

Udgangspunktet er en grundig introduktion til strategi og en bred gennemgang af de mest aktuelle hovedstrømninger, der adresserer den seneste udvikling inden for feltet. Dernæst behandles principperne for strategisk praksis og implementering, mens den sidste del af forløbet giver deltagerne mulighed for at reflektere over, præsentere og diskutere deres egne erfaringer med strategisk praksis og implementering. Igennem faget vil de studerende blive udsat for en lang række teorier, værktøjer og metoder samt konkrete cases, der vil illustrere de mange facetter og den kompleksitet, der er forbundet med at arbejde med strategi i praksis.

Vi vil også se på, hvordan teorier og værktøjer kan blive implementeret i praksis, hvordan strategier skal oversættes fra at være nedskrevet til at skulle implementeres, samt hvordan dette gøres på tværs af forskellige organisatoriske sammenhænge. Ved hjælp af denne tilgang forsøger vi at adressere nogle af de mulige udfordringer, der kan være forbundet med at arbejde med strategi i praksis.

Fagets centrale temaer

 • Strategi er meget mere end et værktøj eller en disciplin. Det er en måde at forstå forretning og en måde at tænke og handle på, der giver et bestemt perspektiv på, hvordan organisationer arbejder
 • Nødvendigheden af løbende at tænke og handle strategisk som en naturlig del af at arbejde i en organisation
 • Hvordan man forbinder den nedskrevne og godkendte strategi med den praktiske implementering
 • Hvordan man bruger redskaber, teorier og modeller til at understøtte det strategiske arbejde uden at forsimple de komplekse sammenhænge.

Dit udbytte

Du vil lære at:

 • Tænke og handle strategisk i en organisatorisk sammenhæng
 • Identificere hvilke data, der er relevante og nødvendige for at foretage en grundig strategisk analyse
 • Hvordan lokale strategier skal forbindes med organisationens overordnede strategi
 • At vælge de bedst egnede analytiske redskaber og tilpasse dem til den specifikke situation.

Deltagerprofil

Dette fag henvender sig til alle, der både ønsker en større forståelse af strategi som en måde at handle og tænke på, og som særligt ønsker at specialisere sig i eksekveringen og implementeringen af strategier. Faget henvender sig direkte til ledere, og mellemledere, der arbejder med at udarbejde og implementere strategier på forskellige niveauer i en organisation. Faget henvender sig i ligeså høj grad til specialister og nøglemedarbejdere, som enten hjælper med strategiarbejdet eller er med til at oversætte strategierne til praksis gennem deres funktioner.

Faget kan tages som enkeltfag eller som en del af din samlede Master of Business Development.

Undervisere

Søren Jensen

Associate professor PHD

Søren Henning Jensen

Department of Management, Politics and Philosophy

Marcus Larsen

professor MSO

Marcus Møller Larsen

Institut for Strategi og Innovation

Hold

Efterår 2022

Hold
Oktober-holdet (Venteliste opretttet)
Datoer
 • 10/10/2022
 • 11/10/2022
 • 24/10/2022
 • 25/10/2022

Alle dage fra kl 9.00 - 17.00
Adresse: CBS, Dalgas have 15, Frederiksberg 2000

Eksamener

Eksamen er en mundtlig eksamen baseret på et skriftligt produkt.
Skriftlig produkt: d. 14 november
Mundtlig eksamen: 22 og/eller 23 november

Hold
November-holdet (English version)
Datoer
 • 28/11/2022
 • 29/11/2022
 • 12/12/2022
 • 13/12/2022

Each day from 9.00 – 17.00
Address: CBS, Dalgas have 15, Frederiksberg 2000

Eksamener

The exam is carried out as a home assignment, where a written product has to be submitted.
Date of submission: 3th January 2023 Oral defense: 12th and/or 13th January 2023