Spring til indhold

Performance Management

Kernefag

I faget Performance Management lærer du bl.a. at designe, sammentænke og udvikle organisationers målstyring, evalueringspraksisser og belønningsstrategier.

Fagets formål og indhold

Lær at forstå både den ”hårde” og den ”bløde” del af Performance Management. I faget benytter vi en tværdisciplinær analyseramme, der inddrager både økonomi, psykologi og sociologi. En analyseramme, som gør dig i stand til at sammentænke og udvikle forskellige dele af en organisations målstyring, evalueringspraksisser og belønningsstrategier.

Du lærer, hvad de nye tanker om performance management rummer, og hvordan balancegangene mellem performance og udvikling, det fremadrettede og bagudrettede og det kvantitative og kvalitative bliver afgørende designvalg for værdiskabelsen i den enkelte organisation.

Fagets centrale temaer

 • Design af Performance Management-systemer og -processer
 • Den organisatoriske værdi af performance management-systemer og -processer.
 • Formålene med at udvikle og implementere performance information i organisationer
 • Forskellige former for præstationsinformation i organisationer
 • Incitamentsproblemer i forbindelse med målfastsættelse og evaluering
 • Performance Management og dens konsekvenser i forhold til medarbejdere og lederes indre motivation.

Dit udbytte

Du vil lære at:

 • Designe præstationsmål, målinger og evalueringer i forhold til deres organisatoriske roller
 • Håndtere balancen mellem bløde og hårde aspekter af performance management
 • Implementere strategi gennem performance management
 • Forstå de centrale organisatoriske mekanismer, der afgør effektiviteten af performance management-systemer og -processer i den enkelte organisation.

Deltagerprofil

Alle som er interesserede i at forstå muligheder og udfordringer med Performance Management. Faget appellerer både til dem, som har arbejdet med Performance Management i flere år, og som ønsker at få sat perspektiv på det de gør, men også til dem, som ønsker en introduktion til, hvad Performance Management rummer. Faget kan tages som enkeltfag eller som en del af din samlede Master of Business Development.

Undervisere

allan hansen

Lektor

Allan Hansen

Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Ivar Friis

Lektor, PHD

Ivar Friss

Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Hold

Efterår 2021

Hold
Datoer
 • 01/09/2021
 • 02/09/2021
 • 13/09/2021
 • 14/09/2021

Alle dage fra kl 9.00 - 17.00
Adresse: CBS, Dalgas have 15, Frederiksberg 2000

Eksamener

Eksamen er en mundtlig eksamen baseret på et skriftligt produkt efterår 2021:
Eksamensaflevering: d. 4 oktober kl. 12.00
Mundtlig eksamen: d. 11 og/eller d. 12 oktober

Forår 2022

Hold
Datoer

TBA

Alle dage fra kl 9.00 - 17.00
Adresse: CBS, Dalgas have 15, Frederiksberg 2000

Eksamener

TBA
Eksamen er en mundtlig eksamen baseret på et skriftligt produkt Forår 2022: Eksamensaflevering: Mundtlig eksamen: