Spring til indhold

Masterprojektet

Masterprojektet

Masterprojektet afslutter den samlede uddannelse. Du kan afslutte din masteruddannelse, når alle uddannelsens øvrige fag er bestået. Masterprojektet træner dine evner til at beskrive, analysere, bearbejde og afrapportere en eller flere komplekse problemstillinger på et højt fagligt niveau. Når du har bestået masterprojektet, opnår du en mastergrad i forretningsudvikling.

Fagets indhold

Fra forårets semestret 2022 og frem, skal man have påbegyndt alt andet undervisning før man kan tilmelde sig master-modulet.

Mastermodulet har til hensigt at danne en ramme om masterskrivningsprocessen og give input til væsentlige dele af arbejdet med masterafhandlingen. Mastermodulet giver input til især arbejdet med problemformulering, proces, indsamling af data, analyse af data. De enkelt workshops fungerer som milepæle for masterafhandlingsarbejdet via mindre opgaver som skal afleveres i forbindelse med workshops samt ved at kigge frem mod næste fase i processen.

Studieordningen fastsætter at formålet med masterprojektet er, at de studerende på grundlag af egen uddannelsesplan og de tidligere gennemførte fag skal demonstrere kompetence i at udarbejde en problemformulering, analysere/bearbejde problemformuleringen, indsamle relevant empiri og data til besvarelse af problemformuleringen og afrapportere resultaterne af projektarbejdet. Masterprojektet skal også demonstrere, at de studerende kan reflektere over problemstillingens relation til egen faglige udvikling, egen organisation eller rolle som leder.

Kriterier for målopfyldelse for masterprojektet

De studerende skal kunne demonstrere overblik over kontekst, relevante teorier, relevante metodikker og analysestrategier til behandling af projektets problemformulering.
De studerende skal kunne demonstrere kompetence i at analysere, beskrive, diskutere og evaluere den valgte organisatoriske kontekst for projektet.
De studerende skal kunne dokumentere og analysere egen faglig eller ledelsesmæssig udvikling i relation til den konkrete udformning af masterprojektet.

 

Du kan læse mere om at hvad et masterprojekt på MBD indebærer i vores skriv “Introduktion til masterprojektet”

Undervisere

sof thrane

professor, MSD

Sof Thrane

Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

tina blegind

professor, MSO. PH.D

Tina Blegind Jensen

Department of Digitalization

Hold

Forår 2023

Hold
Datoer
  • 30/11/2022
  • 23/01/2023
  • 02/02/2023
Eksamener

Eksamen er en mundtlig eksamen baseret på et skriftligt produkt.
Aflevering af skriftligt produkt: d. 30 maj
Mundtligt eksamen: d. 12. juni, 13. juni, 14. juni, 15. juni og 16. juni 2023