Spring til indhold

Forretningsudvikling

Grundfag

Faget Forretningsudvikling giver dig redskaberne til at analysere og udvikle forretningsmodeller i relation til virksomhedens organisation og strategi.

Fagets formål og indhold

Alle virksomheder er nødt til at forstå deres forretning, finde måder at udvikle den på og om nødvendigt udskifte deres forretning. Faget i forretningsudvikling giver dig redskaberne og indsigterne til at analysere og påpege udfordringer ved eksisterende såvel som nye forretningsmodeller. Faget giver desuden indsigt i implementeringen af innovationer i forretningsmodellen med henblik på strategiudvikling – heriblandt hvordan strategi bliver realiseret gennem et samspil mellem intenderede planer og pludseligt opståede begivenheder.

Forretningsudvikling bør ses i relation til både udvikling af forretningsmodellen og udvikling af strategien. Forretningsudvikling som organisatorisk funktion fokuserer ofte på den systematiske håndtering af vækstmuligheder, der befinder sig inden for den eksisterende forretningsmodel og strategi. Forretningsudvikling som organisatorisk praksis nødvendiggør imidlertid et bredere perspektiv, som også kan inkludere ændringer af strategien.

Forretningsudvikling som organisatorisk praksis stiller spørgsmålet: ”Hvordan udvikler vi vores forretninger”. Det indebærer en systematisk håndtering af vækstmuligheder, der nødvendiggør forandringer i forretningsmodellen og/eller i strategien. For at give et solidt overblik over forretningsudvikling behandles de to aspekter i kombination, men hovedfokus vil være på forandringer i forretningsmodellen samt de dertilhørende strategiske problematikker og implikationer.

 

Fagets centrale temaer

 • Virksomheders målsætning
 • Elementerne i en forretningsmodel
 • Sammenhængen i en forretningsmodel
 • Udfordringerne for en forretningsmodel
 • Udvikling af forretningsmodeller og innovation
 • Strategiformulering og -udvikling
 • Strategi ud fra et projektperspektiv
 • Afvigende adfærd og organisatoriske rebeller
 • Forretningsudvikling som en bevidst proces
 • Håndtering af vækstmuligheder

Dit udbytte

Du vil lære at:

 • Forbedre din evne til at analysere forretningsmodeller
 • Udvikle din evne til at forstå og introducere forandringer i forretningsmodeller
 • Forstå strategiudvikling – dvs. hvordan strategi formuleres og udvikler sig
 • Håndtere forretningsudvikling som en funktion i organisationer.

Deltagerprofil

Faget er relevant for dig, der ønsker at opnå stor indsigt i forretningsudvikling som emne og i de forskellige måder at anskue virksomheders forretningsudvikling på. Faget kan tages som enkeltfag eller som en del af din samlede Master of Business Development.

Undervisere

Thomas Ritter portræt

Professor

Thomas Ritter

Department of Strategy and Innovation, CBS

Carsten Pedersen

Assistent Professor

Carsten Lund Pedersen

Department of Marketing, CBS

Mogens Bjerre

Associate professor PHD

Mogens Bjerre

Department of Marketing

Claus Vernes

Lektor

Claus Varnes

Department of Marketing Economics

Hold

Efterår 2021

Hold
November-holdet (English version)
Datoer
 • 08/11/2021
 • 09/11/2021
 • 22/11/2021
 • 23/11/2021

Each day from 9.00 – 17.00
Address: CBS, Dalgas have 15, Frederiksberg 2000

Undervisere: Mogens Bjerre & Claus Varnes

Eksamener

Oral examination based on a written product.
Date of submission: 13th December, no later than 12pm
Oral defense: 20th & 21th December

Forår 2022

Hold
Januar-holdet
Datoer
 • 17/01/2022
 • 18/01/2022
 • 31/01/2022
 • 01/02/2022

Alle dage fra kl 9.00 - 17.00
Adresse: CBS, Dalgas have 15, Frederiksberg 2000

Undervisere: Thomas Ritter og Carsten Pedersen

Eksamener

Eksamen er en mundtlig eksamen baseret på et skriftligt produkt. Forår 2022:
Skriftlig aflevering: d. 21 februar
Mundtlig eksamen: d. 28 februar & d. 1 marts

Hold
April-holdet
Datoer
 • 04/04/2022
 • 05/04/2022
 • 19/04/2022
 • 20/04/2022

Alle dage fra kl 9.00 - 17.00
Adresse: CBS, Dalgas have 15, Frederiksberg 2000

Undervisere: Mogens Bjerre & Claus Varnes

Eksamener

Eksamen er en mundtlig eksamen baseret på et skriftligt produkt.
Skriftlig produkt afleveres senest d. 4. maj
Mundtlig eksamen d. 11. og/eller d. 12. maj 2022