Spring til indhold

Forretningsudvikling: Real Estate

Grundfag

Faget Forretningsudvikling giver dig redskaberne til at analysere og udvikle forretningsmodeller i relation til virksomhedens organisation og strategi.

Fagets formål og indhold

Alle organisationer er nødt til at forstå deres forretning – samt at finde måder at udvikle (dvs. forandre, innovere og udskifte) deres forretning om nødvendigt. Dette fag giver redskaberne og indsigterne til at analysere forretningsmodeller, påpege udfordringer ved eksisterende forretningsmodeller, og til at beskrive nye forretningsmodeller. Faget giver ydermere indsigt i implementeringen af innovationer i forretningsmodellen med henblik på strategiudvikling – heriblandt hvordan strategi bliver realiseret gennem et samspil mellem planers intentioner og pludseligt opståede begivenheder.

Ejendomssektoren i Danmark er ikke længere en rent dansk branche. Der er mange internationale operatører og virksomheder, og som konsekvens heraf, sker udviklingen og forandringerne i sektoren stort set i samme tempo som i andre lande. Mao. er forandringerne næsten de samme, hvorfor det giver mening at orientere sig om udviklingen i disse andre lande.

Nogle af de forandringer vi er vidne til handler om digitalisering – både af forretningsmodeller og processer, stigende grad af selvbetjening blandt lejere, ESG sætter sit aftryk i form af nye krav til både de færdige bygninger og byggeprocesserne, samtidig med at investeringsmiljøet er under forandring. Større krav til fleksible bygninger, større fleksibilitet i lejekontrakternes varighed og omfang (kunne skalere op og ned), og ikke mindst større krav til hvorledes bygninger kan udnyttes og udvikles.

Fagets centrale temaer

 • Virksomheders målsætning
 • Elementerne i en forretningsmodel
 • Sammenhængen i en forretningsmodel
 • Udfordringerne for en forretningsmodel
 • Udvikling af forretningsmodeller og innovation
 • Strategiformulering og -udvikling
 • Strategi ud fra et projektperspektiv
 • Afvigende adfærd og organisatoriske rebeller
 • Forretningsudvikling som en bevidst proces
 • Håndtering af vækstmuligheder

Dit udbytte

Du vil lære at:

 • Forbedre din evne til at analysere forretningsmodeller
 • Udvikle din evne til at forstå og introducere forandringer i forretningsmodeller
 • Forstå strategiudvikling – dvs. hvordan strategi formuleres og udvikler sig
 • Håndtere forretningsudvikling som en funktion i organisationer.

DELTAGERPROFIL

Faget er relevant for dig, der ønsker at opnå stor indsigt i forretningsudvikling som emne og i de forskellige måder at anskue virksomheders forretningsudvikling på. Faget kan tages som enkeltfag eller som en del af din samlede Master of Business Development.

Undervisere

Mogens Bjerre

Associate professor PHD

Mogens Bjerre

Department of Marketing

Claus Vernes

Lektor

Claus Varnes

Department of Marketing Economics

Hold

Forår 2023

Hold
Datoer
 • 19/01/2023
 • 20/01/2023
 • 02/02/2023
 • 03/02/2023

Bemærk: D. 19 og 20 januar foregår undervisningen på et hotel med ophold

Alle dage fra kl 9.00 - 17.00
Adresse: CBS, Dalgas have 15, Frederiksberg 2000

Eksamener

Eksamen er en mundtlig eksamen baseret på et skriftligt produkt.
Skriftlig produkt afleveres senest d. 20. feb
Mundtlig eksamen d. 22. maj & 24. maj 2023