Spring til indhold

Bæredygtige strategier

Valgfag

Dette kursus klæder deltagerne på til bedre at forstå den seneste udvikling og de grundlæggende problemstillinger inden for bæredygtighed og CSR (corporate social responsibility).

Fagets formål og indhold

I en tid præget af klimaforandringer, miljødebat og FN’s Verdensmål er bæredygtighed blevet et uomgængeligt emne for virksomhederne. Det er et emne, der bringer muligheder såvel som udfordringer med sig. Dette kursus klæder deltagerne på til bedre at forstå den seneste udvikling og de grundlæggende problemstillinger inden for bæredygtighed og CSR (corporate social responsibility). Deltagerne vil få lejlighed til at bringe egne erfaringer i spil og arbejde med problemstillinger i relation til egen organisation og/eller branche.

Indholdsmæssigt vil faget tage udgangspunkt i den seneste udvikling inden for CSR og derfra udvide perspektivet til at omfatte bæredygtighed i en bredere forstand, herunder emner som den tredobbelte bundlinje, cirkulær økonomi og industriel symbiose. Strategi, lederskab og kommunikation vil være gennemgående temaer på faget, som tager sigte på at styrke deltagernes evne til at realisere bæredygtighedens muligheder og håndtere dens udfordringer.

Dit udbytte

Du vil lære at:

 • Forstå centrale begreber, modeller og teorier inden for bæredygtighed og CSR og være i stand til at diskutere og reflektere over deres udsigelseskraft og deres begrænsninger, herunder deres praktiske anvendelighed
 • Forstå det strategiske potentiale i bæredygtighed og ansvarlighed og kunne relatere det til egen praksis
 • Forstå muligheder og udfordringer i udviklingen af (nye) bæredygtige forretningsmodeller
 • Forstå arbejdet med bæredygtighed og ansvarlighed som en organisatorisk proces og at kunne relatere procesperspektivet til egne praksiserfaringer
 • Kunne bringe relevante begreber, modeller og teorier i spil i analysen af en empirisk case og vise evne til at anvende de valgte perspektiver analytisk

Deltagerprofil

Kurset er målrettet studerende med interesse for bæredygtighed og CSR og de muligheder og udfordringer der er forbundet med at få social og miljømæssig ansvarlighed til at spille sammen med forretnings- og strategiudvikling

Undervisere

steen vallentin

Associate Professor, PH.D, Academic CO-Director of CBS Sustainability

Steen Vallentin

Department of Management, Society and Communication

anne_mette_erlandsson

External Lecturer

Anne Mette Erlandsson Christiansen

Department of Management, Society and Communication

Hold

Efterår 2022

Hold
Datoer
 • 14/11/2022
 • 15/11/2022
 • 23/11/2022
 • 24/11/2022

Alle dage fra kl 9.00 - 17.00
Adresse: CBS, Dalgas have 15, Frederiksberg 2000

Eksamener

Efterår 2021: Eksamensform: Mundtlig eksamen baseret på et skriftlig produkt
Skriftligt produkt - TBA
Mundtlig eksamen - TBA

Hold

Forår 2023

Hold
Datoer
 • 06/03/2023
 • 07/03/2023
 • 16/03/2023
 • 17/03/2023

Alle dage fra kl 9.00 - 17.00
Adresse: CBS, Dalgas have 15, Frederiksberg 2000

Eksamener

Forår 2022: Eksamensform: Mundtlig eksamen baseret på et skriftlig produkt
Skriftligt produkt - TBA
Mundtlig eksamen - TBA