Spring til indhold

Fag & Tilmelding

Master of Business Development er en fleksibel efteruddannelse, som består af grundfag, kernefag, valgfag og et masterprojekt. Start med et enkelt fag eller tilmeld dig hele uddannelsen.

Fagene på MBD er baseret på den nyeste forskning inden for emner såsom forretnings- og organisationsudvikling, innovation, strategisk kommunikation, personlig udvikling, økonomi og ledelse. I undervisningen kommer du til at arbejde med praksisnære cases, modeller og frameworks, som du kan implementere direkte i din virksomhed.

Den fulde masteruddannelse sammensættes af enkelte fag svarende til samlet 60 ECTS-point og kan gennemføres over 2-6 år. Uddannelsen består af grundfag, kernefag, valgfag og et masterprojekt.