Spring til indhold

Minor in Real Estate

Arbejder du med fast ejendom, og ønsker du at styrke din faglighed, så du fremadrettet kan skabe innovative løsninger og forretningsudvikling, der imødekommer de stigende krav til bl.a. bæredygtighed og digital implementering i branchen? I samarbejde med EjendomDanmark, har vi udviklet en specialisering særligt til ejendomsbranchen, som kan tages fleksibelt, hvor du kan vælge enten at tage fagene enkeltvis eller samlet som en minor in real estate.

spids af bygning

Specialisering til ejendomsbranchen

Specialiseringen er skræddersyet til dig, der arbejder inden for fast ejendom, så du både får helt nye kompetencer, men også får tilspidset dem, du allerede har. På den måde er du langt bedre rustet til at løse fremtidens opgaver, der er præget af udviklingen inden for PropTech (Property Technology), stigende urbanisering og krav til den grønne omstilling.

Branchen vil med tiden kun blive grønnere og mere digital, så specialiseringen er med til at sikre, at du er forrest i feltet på begge punkter, når der dukker nye problemstillinger op. På uddannelsen lærer du derfor, hvordan du med digitaliseringen og den grønne omstilling i ryggen kan skabe bæredygtige og attraktive boliger, arbejdspladser og byrum.

Undervisningen fokuserer stærkt på miljøet, og hvilke krav klimaet stiller til Danmarks boligmasse både i dag og fremover, ligesom du får et indblik i, hvad urbaniseringen kommer til at betyde for fremtidige løsninger. Du lærer også, hvad nye teknologiske løsninger som PropTech giver af muligheder for at effektivisere yderligere inden for ejendomssektoren.

Sammen med undervisere, der har indgående kendskab i branchen, og et netværk af ligesindede studerende, bliver du uddannet til at kunne identificere forbedringer og skabe innovative løsninger, der gennem digitalisering og respekt for klimaet bidrager til den økonomiske vækst i Danmark.

Opbygning

Specialiseringen indeholder fem fag, der styrker dig på forskellige områder inden for dit arbejde i ejendomssektoren:

Specialiseringen kan blive afsluttet på 1,5 år med først fags start til november. Hvert fag består af fire undervisningsgange, og det er op til dig om du vil tage specialiseringen som enkeltfag eller tage alle fem fag sammenhængende, så du ender med en minor in real estate. De fem fag giver samlet 27 ECTS-point, hvor den fulde MBD er 60 ECTS-point. Hvert fag koster 17.-20.000 kr. eller samlet 91.000 kr.

Du kan læse mere om MBD her

Tilmelding

Ønsker du den fulde minor eller blot et enkelt fag, valget er op til dig.

Tilmeld dig her