Spring til indhold

Brobygning mellem naturvidenskab og business kan udvikle life science-industrien

Danmark er førende blandt Europas life science-nationer. Men hvis branchen skal følge med udviklingen inden for eksempelvis digitalisering, kræver det, at industrien forener forståelsen for forretning med sektorens stærke og klassiske naturvidenskabelige kompetencer. Nyt efteruddannelsestilbud på CBS vil samle branchen og styrke businessforståelsen.

Andreas Vigelsø Westh hos Novo Nordisk

Tekst: Anne Katrine Gottfred Jensen

Foto: Kim Vadskær

 

Vil organisationer være en af morgendagens successer, er digitalisering afgørende. Også i life science-industrien.

Branchen er i øjeblikket præget af store digitale ændringer. De ændringer er acceleret af COVID-19-pandemien, og udviklingen har potentiale til at forbedre for eksempel den måde, virksomhederne udvikler ny medicin på. Hvis den digitale transformation skal lykkes, kræver det, at organisationer internt styrker evnen til at samle forskellige fagligheder for at udvikle virksomhedens forretning, mener Andreas Vigelsø Westh, Product Owner i Novo Nordisk.

”Jeg er uddannet humanbiolog. Men i dag er det i mit job ikke nok at forstå et felt godt. Du er nødt til at forstå flere – i det mindste på et basalt niveau. Jeg skal både forstå, hvad lægerne siger. Hvad programmøren siger, når han sætter databaser op til forsøg, og hvad organisationen ønsker. Altså en businessforståelse,” siger han.

Andreas Vigelsø Westh arbejder med digitalisering af planlægningen af kliniske forsøg.

”Vi har som industri en forpligtigelse til at drage nytte af en øget digitalisering og nye teknologier. For det kan hjælpe os med at skabe bedre medicin, som hurtigere kan hjælpe patienterne,” siger han og fortsætter:

”Life science-branchen står over for en digital transformation, hvor vi som industri har erkendt, at vi ikke kan gennemføre den alene. Vi bør løfte sammen på tværs af industrien, hvilket gør et godt netværk essentielt. I dag popper der mange nye initiativer og samarbejder op på tværs af pharma-virksomheder, hvor vi kan drøfte fælles løsning på de udfordringer, vi har. Eksempelvis danner TransCelerate, der er 20 af de største pharma-virksomheder i verden, rammen om udviklingen af mange fælles løsninger. Vi har åbne diskussioner, og det så vi ikke lige så ofte tidligere.”

Se dine kolleger som kunder

Det er blevet tydeligt for Andreas Vigelsø Westh, at to ting er afgørende for, at han i sit job kan bidrage til en bedre digital planlægning af kliniske forsøg. Det ene er en styrket forretningsforståelse. Det andet er et godt netværk. Og det var netop to af grundene til, at han i efteråret begyndte på et nyt efteruddannelsestilbud til ledere i life science-industrien. På CBS-uddannelsen Master of Business Development følger han en række fag i bl.a. forretningsudvikling og innovation sammen med andre fra samme branche.

”Efteruddannelse giver mig mulighed for at reflektere og udvikle mig, mens jeg arbejder. Der er masser af anderledes måder at løse opgaver på, hvis man ser dem fra nye vinkler, og det kan skabe en overraskende stor værdi for organisationen. Jeg har i mit nuværende job hos Novo Nordisk fået mulighed for at videreuddanne mig og har derfor tilmeldt mig fagene på CBS for at få en bredere forståelse for den branche og organisation, jeg er ansat i. Og for at kunne bygge bro mellem faglige felter, fordi vi skal have det maksimale ud af de ting, vi arbejder med,” siger han.

Businessforståelsen får han styrket gennem både undervisning og opgaver, hvor han arbejder med problemstillinger fra sin hverdag.

”Jeg tror, det er sundt af og til at se på dine kolleger som kunder i din butik. Det kan skabe fokus på, for hvem og hvordan vi skaber værdi? Hvilke udfordringer er der, og hvad overser vi? Og hvordan relaterer digitaliseringsarbejdet sig til organisationens overordnede strategi? Øvelsen med at se mine kolleger som kunder har skabt nye forbindelser og ny brug af data i områder af organisationen, jeg ikke havde forudset.”

CBS vil være brobygger

Sof Thrane, professor på CBS samt studieleder og underviser på Master of Business Development, peger på en række tendenser, som nu og på sigt kan påvirke life science-sektoren.

”Der er en voldsom digitaliseringsproces i gang lige fra innovationskernen helt ud til tests med virtuelle kliniske forsøg og kunderelationer, der i øget grad digitaliseres. Det er samtidig en sektor, som er præget af en ekstrem grad af regulering fra offentlige myndigheder, og derfor er det væsentligt at beskæftige sig med, hvordan man kan bibeholde kreativitet og evnen til at agere fleksibelt og hurtigt,” siger han.

Pandemien har ifølge ham vist, at industrien er meget robust. Andre tendenser kan dog ændre ved life science-sektorens muligheder for fortsat udvikling.

”Det bliver interessant at følge, hvad en ændret demografisk sammensætning kommer til at betyde for sektoren, og hvordan den responderer på flere ældre, der lever længere med risiko for flere sygdomme,” siger Sof Thrane.

Derfor er efteruddannelse og en fortsat udvikling af sektoren essentiel, mener han. Og det er baggrunden for, at Master of Business Development nu tilbyder en specialisering til life science-sektoren.

”Sektoren er en meget væsentlig industri i Danmark, som allerede i dag klarer sig utrolig godt, og vi tror på, at vi på CBS kan bidrage til, at sektoren kan levere endnu mere værdi,” siger han og fortsætter:

”Mange i industrien kommer med en naturvidenskabelig baggrund, og CBS kan styrke det erhvervsøkonomiske fokus. Vi vil gerne bygge bro mellem det erhvervsøkonomiske og det naturvidenskabelige. Med fagene til life science-industrien får man et stærkt udgangspunkt for at træffe beslutninger og medvirke til udviklingen af ens organisation.”

Efteruddannelse til life science-sektoren

Life science-specialiseringen er en del af Master of Business Development på CBS og består af tre fag skræddersyet til ledere, der arbejder inden for pharma-, biotech- og medtech-sektoren, og som ønsker at:
- Opdatere og styrke deres kompetencer inden for forretningsudvikling og innovation
- Efteruddanne sig sammen med andre fra samme branche og på den måde drøfte fælles muligheder og udfordringer og samtidig udbygge deres netværk

Læs mere om fagene her.

Andreas Vigelsø Westh

Arbejder som Product Owner i Novo Nordisk med fokus på at innovere processer og digitalisere planlægningen af kliniske forsøg. Han har været ansat i Novo Nordisk siden 2016, og kom fra en stilling som postdoc på Københavns Universitet. Uddannet humanbiolog og er i gang med efteruddannelsen Master of Business Development på CBS.